Collectie Gelderland

Centsprent met zestien prentjes in kleur over diverse ambachten. Opschriften. Houtsnede, tekenaar Numan, Druk: J. Noman. periode 1800-1850.

Op een vel papier is een zestiental prentjes afgedrukt, voorstellende mannen en vrouwen in diverse ambachten. Gekleurd in geel, groen, blauw, rood, bruin.Verklarende versjes onder de prentjes. Opschriften: m.b. Zo Mans- als Vrouwenwerk, van Kunstnaars, Ambachtslien, En Winkeliers, kunt gy, o Kinderen ! hier zien. No. 113.