Collectie Gelderland

Nederduitsche spraakkunst, voor de scholen.

Nederduitsche spraakkunst, voor de scholen. Eerste deel. Over de spelling. Eerste hoofdstuk. A. over de letteren van het Nederduitsche abé en derzelver zamenvoeging tot woorden.