Collectie Gelderland

Het goud van Bomme, l Arjen Bakermans

symboliek van "het goud van Bommel" als bouwstenen bijdragend aan een groter geheel ieder afzondelijk met eigen karakter vormen zij een golvend landschap met helder perspectief schijnbaar zonder einde stroomt het verder dan vandaag krachtig in een golvend gouden schijn als een feest aan de oevers van de Waal. (sponsorobject Bommelse Kunst Route 2001, Arjen Bakermans)