Collectie Gelderland

Centsprent met zes gekleurde prentjes over het leven van Van Speijk. Opschriften. Houtsnede, T.L. Thompson, periode 1830-1880.

Op een vel papier is een zestal prenten afgebeeld, voorstellende episodes uit het Leven van Van Speijk. Eenregelige verklarende teksten onder de prentjes. Gekleurd ten dele met geel en rood. Opschriften: m.b. Het Leven van Van Speijk.