Collectie Gelderland

kaartje van de gemeente Driel met topografische aanduidingen. Litho, Hugo Suringar, periode 1865-1870.

Binnen een dubbel kader is het grondgebied der gemeente Driel getekend; perceelsverdelingen, veldnamen, belangrijke gebouwen etc. De gemeentegrens is afgezet met een rond-gele aan de landszijde en een rood-blauwe lijn aan de waterzijde (Maas). Opschriften: Topografische aanduidingen.