Collectie Gelderland

De Gerigten van Godt op de aarde Gehouden door een'grooten Watervloed, over den Tieler- en Bommeler-weerd

De Gerigten van Godt op de aarde Gehouden door een'grooten Watervloed, over den Tieler- en Bommeler-weerd Mitsgaders de omleggende Landen. op den 14den in Februari 1709. en daaraan volgende dagen, ten heilzamen leerbeelde der Geregtigheid voorgestelt, en aangedrongen uit Jesaia XXVI:9.