Collectie Gelderland

Centsprent met twaalf afbeeldingen in kleur over episodes Oude Testament. Opschriften. Houtsnede, J. Noman, periode 1800-1850.

Op een vel papier zijn twaalf afbeeldingen te zien, verbeeldende episodes uit het Oude Testament, zoals Adam en Eva, Kaïn en Abel; De Zondvloed; Toren van Babel; Abraham; Offer van Isaäk; Jacob zegent Isaäk; de Hemelladder; Jacob worstelt met de Engel; Josefs droom over sterren; zon en maan; Jozef in de put. Verklarende teksten onder de afbeeldingen. Opschriften: Uit Bijbelsche Geschiedenissen Trekt men veel nut; zij leeren Deugd verstand en Godsdienstpligt, O Jeugd Wil haar nooit uit uw denkbeeld wissen.