Collectie Gelderland

Situatiekaart van de belegering van Den Bosch met boven een gedeelte van de Bommelerwaard. Troepen- en schepenconcentraties. Topografische aanduidingen. Kopergravure, 1586.

situatiekaart van de belegering van Den Bosch. Geheel boven de Bommelerwaard, geheel beneden Den Bosch. Aangegeven zijn: troepen en schepenconcentraties. Opschriften: Topografische aanduidingen; namen troepenconcentraties. Onder de prent verder een vierregelig vers: Aggeribus ruptis, etc. l.o. 177.