Collectie Gelderland

kaart van Zaltbommel met het gebied uit 1866. Topografische aanduidingen. Litho, Hugo Suringar, 1866.

weergegeven is het gebied van de gemeente Zaltbommel aan de Waal. Schaal 1 : 50.000. Wegen, vaarten, dijken, molens etc. Opschriften: topografische aanduidingen. 1279 bunder. 3700 inwoners. Vervaardiger J. Kuyper Oud inventarisnummer: 6-01