Collectie Gelderland

Rivierkundige waarneemingen, uit ondervinding opgemaakt, dienstig tot het bepalen van middelen ter voorkoming van overstroomingen der aangelegenste Rivieren in Gelderland en Holland.

Rivierkundige waarneemingen, uit ondervinding opgemaakt, dienstig tot het bepalen van middelen ter voorkoming van overstroomingen der aangelegenste Rivieren in Gelderland en Holland. Opgegeeven door den Wel Edelen Gestrengen Heere Martinus van Barnevelt Vrijheere van Noordeloos en Slingeland, Heere van Engelen en Vlymen, Oud-Heer van Krimpen aan den Lek, Raad en Oud-Burgermeester der Stad Gorinchem &c. &c. Te Amsterdam, By M. Magerus, Boekverkooper. MDCCLXXIII (1773).