Collectie Gelderland

Obligatie Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Renteloze lening uit 1901.

Obligatie in de vorm van een rentelooze lening ten laste van het Departement Zalt-Bommel der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, groot f 2.000,-. Dagtekening: ZALT-BOMMEL, den 9 april 1901. Getekend door de voorzitter en de secretaris.