Collectie Gelderland

Publicatie Staatsbewind der Bataafse Republiek over buitengewone belasting van twee ten honderd op bezittingen. Staatsdrukkerij, 1803.

Publicatie, inzake de buitengewone belasting van Twee ten Honderd op de Bezittingen, in 8 artikelen. Ondertekend door Besier en C.G. Hultman, 19 december 1803. Links boven in cirkel Ned. Leeuw met randschrift Concordia res parvae crescunt. Opschriften: zie beschrijving.