Collectie Gelderland

Centsprent met vier prentjes over de vier jaargetijden. Opschriften. Houtsnede. J. Noman, periode 1800-1850.

Op een vel papier is een viertal prenten afgedrukt, verbeeldende de vier jaargetijden. Versjes onder de prenten. Sporen geel en rood. Opschriften: in het midden: De Vier Getijden des Jaars. No. 68.