Collectie Gelderland

Gefantaseerd gezicht op de stad Zaltbommel met stadswapen. Gravure, initiaal C.S. Herkomst Meissner

Min of meer gefantaseerd gezicht op de stad. Links een boom, waaronder een beest met pijl-en-boog; rechts boven een schild met het wapen van Zaltbommel. Opschriften: boven: Calliditas moderatur ubiq Bommel in Geldern onder: Simplex et rectus passim circumdatur astu, Callidus et toto regnat in orbe dolus. +2 x tweeregelig vers in Duits.