Collectie Gelderland

afbeelding schaardijk in het schependom Zaltbommel met rivier de Waal. Opschriften. Tekening: penseel in grijs, periode 1715-1725.

Deel van de rivier de Waal; boven de Gasthuiswaard met de schaardijk. Links een aangewonnen zandplaat. Onder de tekening in drie kolommen een verklaring. Tekening gemaakt op verzoek van burgemeester Spengler ( c.1720) met schaalverdeling. Opschriften: boven: "Afbeeldinge van de schaardijk gelegen is in 't schependom van Zalt Boemel aen 't .."