Collectie Gelderland

Kleurenprent ter gelegenheid van Onafhankelijkheidsherdenking 1813 - 1913. Mechanische kleurenlitho, 't Raedthuys

Centraal binnen lijst de aankomst van Willem I op het strand van Scheveningen. Daar omheen een versierende rand, opgebouwd uit medaillons op de hoeken ( met de koppen van Willem I, Willem II, Willem III en Wilhelmina); boven het wapen van Nederland. Links en rechts Oranjebomen behangen met de wapens van de Nederlandse provincien. Opschriften: onder in ovaal medaillon "Ter Herinnering aan het Eeuwfeest van Nederlands Onafhankelijkheid". "Aangeboden door het Gemeentebestuur van 's-Gravenhage aan de 's-Gravenhaagsche Schooljeugd".