Collectie Gelderland

Centsprent met zeven planeten staande op een bordes en daaronder opschriften en teksten voor de jeugd. Gekleurde houtsnede, J. Noman, periode 1800-1850.

Staande op een bordes met boog staan 7 planeten te weten: Saturnus, Jupiter, Mars, Sol, Venus, Mercurius en Luna. In de kleuren rood. geel, groen, bruin. Opschriften: No. 213 Vermaak uwe oogen, jeugd! in 't zevental Planeeten. Elk loopende in zyn kring. Men vindt ze dus geheeten Saturnus, Jupiter, Mars, Sol, en Venus; met Merkuur en Luna, hier op trappen neer gezet. Met uitvoerige tekst onderaan de afbeelding.