Collectie Gelderland

Centsprent met voorstelling van kinderen voor een bakkerswinkel in Sinterklaastijd. Opschriften. Houtsnede, wed. C. Stichter.

Op een vel papier is een grote prent afgedrukt, voorstellende kinderen voor een bakkerswinkel. Het is Sinterklaastijd, de etalage staat vol met Sinterklaaspoppen. Een jongen wijst op deze voorwerpen. Links een meisje met muts, in haar handen een hart. Aan de winkelpui hangt een uithangbord met een olifant en de tekst: D' Olyphant. Opschriften: b. tweekoloms vers. o. driekoloms vers.