Collectie Gelderland

Gezicht op de achterzijde van kasteel Herwijnen met gracht en torentjes. Gravure, wordt toegeschreven aan J. Stellingwerff, 1700.

Kasteel met gracht, ramen, torentjes met bomen op de voor- en achtergrond. Opschriften: Herwyne, van agteren, gelegen inde bommelder.waert. 1650. I3.