Collectie Gelderland

Topografische aanduidingen met troepenbewegingen in de Bommelerwaard tijdens beleg Zaltbommel in 1599. Gravure, 1650-1651.

Afgebeeld is het gedeelte van de Bommelerwaard rond de stad Zaltbommel met de rivieren de Maas en de Waal. Hierbinnen zijn de troepenbewegingen en posities getekend tijdens het beleg van Bommel in 1599. Opschriften: Topografische aanduidingen. In "Nassausche Lauwerkrans" (naar Guiccardini)