Collectie Gelderland

stedenboek van Blaeu met stadsplattegronden, kaarten van forten en belegeringen en wapens van Zeven Provinciën. Joh. Blaeu. Jaartal 1649.

Stedenboek van Blaeu. Boek met stadsplattegronden, kaarten van forten en belegeringen. Met Nederlandse teksten. Op het titelblad de wapens der Zeven Provinciën. Titel: 'Toonneel der Steden van de Vereenighde Nederlanden, Met hare Beschrijvingen, Uytgegeven By Joan Blaeu' In een perkamenten band, versierd met blinddruk motieven (verguld). Wapens en kaarten zijn gekleurd.