Collectie Gelderland

Kaart Beneden-Rijn met Loowaard en de dijkdoorbraak bij Loo 1809. Peildiepten en topografische aanduidingen. Gravure.

Kaart van de Beneden-Rijn met Loowaard in het Ambt Lijmers. Dijk- en waterlopen zijn aangegeven en voorts de doorbraak. Opschriften: "Figurative kaart van de doorbraak te Loo in 't Ambt Lijmers voorgevallen den 13 van Louwmaand 1809". Voorts peildiepten, topografische aanduidingen.