Collectie Gelderland

Publicatie: maning betaling verponding door Gecommitteerden. Boekdruk: Is. van Campen, 1798.

Publicatie door de Gecomitteerdens uit het Intermediair Administratief Bestuur van het voormalig Gewest van Gelderland, inzake het betalen van de Verponding in Bommel, Tieler en Bommeler Waarden, Beesd en Rhenoy. Men mocht in drie termijnen betalen. Vastgesteld binnen Nijmegen, 7 mei 1798, het 4 jaar der Bataafsche Vrijheid. Opschriften: Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap