Collectie Gelderland

Centsprent, twaalf uiteenlopende voorstellingen in kleur. Opschriften. Houtsnede. Druk J. Noman, periode 1800-1850.

Op een blad is een twaalftal prentjes afgedrukt, voorstellende uiteenlopende onderwerpen als: de schoonmaaksters, vaderlijke raad, de turfdragers, den vlijtigen arbeidsman, de jonggetrouwden, etc. Rode- en Gele verfsporen. Opschriften: m.b. Onderscheidende voorwerpen. Verklarende teksten onder de prentjes. r.b. No. 75 (?)