Collectie Gelderland

Kaartje van Zuilichem met dijkdoorbraak 1809. Figuratief. Gravure.

Kaartje: geheel links de Waal en rechts de Maas. Hiertussen de Meidijk, die de Zuilichemsche Binnen polder scheidt van de Buiten Meidijksche Polder. Aangegeven is de dijkdoorbraak, het nieuw gevormde wiel en de geprojecteerde nieuwe dijk. Opschriften: l.b.: "Figuratieve Kaart van de doorbraak in den Meidijk in den Bommelerwaard. Voorgevallen den 30en van Louwmaand 1809".