Collectie Gelderland

R.K. St, Barbarakerk te Hurwenen op voorgrond de pastorie.