Collectie Gelderland

Centsprent met vijftien prentjes over diverse mannen en vrouwen en hun beroep. Opschriften. Houtsnede, erve H. Rijnders.

Op een vel papier is een 15 tal prentjes afgedrukt, voorstellende diverse mannen en vrouwen als: Goochelaar, de aanspreker, toverlantaarn, tante trees, juffrouw malpoort etc. Onderschriften. Opschriften: m.b. Onderscheidene voorstellen.