Collectie Gelderland

noodgeld gemeente Rossum. Inwisselbaar papierengeld van f 0,25, f 1,00 en f 2,50 uitgegeven door de burgemeester van Rossum in mei 1940.

In de meidagen van 1940 waren de plaatselijke overheden genoodzaakt in noodgeld te voorzien. Met dagtekening 15 mei 1940, waarbij de bonnen van f 2,50 en f 1,00 voorzien waren van de handtekening van burgemeester A.F. van Goelst Meijer en de bonnen van f 0,25 al waren voorzien van de naam van de burgemeester, zijn door de gemeente Rossum bonnen van f 2,50, f 1,00 en f 0,25 in circulatie gebracht. Deze bonnen werden inwisselbaar gesteld tegen normaal Nederlandsch geld. Over de bonnen van het museum is het volgende op te merken: 1 bon van f 0,25 is voorzien van (oud) inventarisnummer 2028; 1 bon van f 2,50 is voorzien van (oud) inventarisnummer 2027; 3 bonnen van f 0, 25 zijn niet ondertekend; 5 bonnen van f 1,00 en 3 bonnen van f 2,50 zijn ondertekend door burgemeester A.F. van Goelst Meijer. Kleur: ruw wit papier.