Collectie Gelderland

Titelpagina over een serie afbeeldingen over de Watersnood 1855. Ets, C. Rochussen.

Titelpagina van de serie afbeeldingen betreffende de watersnood 1855. Afgebeeld is een in elkaar gezakt huis met daarvoor een man en een wanhopige vrouw; achter haar een tweede vrouw; rechts koning Willem III met gevolg. Opschriften: boven: De Waterramp van 1855. Geschetst in 24 afbeeldingen. Naar de natuur geteekend en geëtst door leden der Maatschappij Arti et Amicitiae.