Collectie Gelderland

Gezicht op de Nieuwe Prinsessengracht, Den Bosch. Opschriften. Gravure, A. Beek.

Gezicht op een blok huizen met stoepen. Haaks hierop een ander blok huizen. Rechts enige bomen. Het geheel druk gestoffeerd met koetsen, wandelaars, honden. Rechts onder de bomen zit een bedelaar. Opschriften: onder: "Vue du Nouveau Princesse Graft en venant du Bois. Gesight van de Nieuwe Princesse Graft komende uyt het Bosch".