Collectie Gelderland

kaart van fort St. Andries met versterkingen en omwalling. Franse opschriften. Pen en penseel in kleur.

Plattegrond van het fort met z'n versterkingen en omgrachting, gelegen tussen Maas en Waal. Links het Herwaarder Velt, rechts De Sijde naer Rossom. Schaalverdeling in roeden van 12 voeten: Schaal 1:1.200. Binnen een bruin kader. r.b. nr. 30. Opschriften: l.b. "St. Andre"; Mosa Flu; Wael Flu; andere topografische aanduidingen.