Collectie Gelderland

Centsprent met negen afbeeldingen in kleur over het leven van David. Opschriften. Houtsnede, J. Noman, periode 1800-1850.

Prent verdeeld in negen vakken, verbeeldende gebeurtenissen uit het leven van David. Opschriften: Zinnebeelden des Profeets Davids.