Collectie Gelderland

Vaderlandsche Historie, zevende deel

Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af: Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld. Met Konstplaten en Kaarten opgehelderd. Zevende deel, Beginnende in 't jaar 1574, en eindigende met de dood van Willem den Eersten, Prinse van Oranje, in 't jaar 1584. Te Amsterdam, By Isaak Tirion. MDCCLII. Met privilegie van de Ed. Gr. Mog. Heeren Staaten van Holland en Westfriesland.