Collectie Gelderland

bodemkundige kaart Bommelerwaard boven de Meidijk. Legenda in Engels en Nederlands. Druk, K.J. Hoeksema, 1943-1946 Stiboka en LH Wageningen.

Bodemkundige overzichtskaart, waarop de diverse grondsoorten in kleurcode zijn aangebracht. Schaal 1: 25.000. Opschriften: l.b. Bodemkundige Overzichtskaart van de Bommelerwaard boven den Meidijk. Legenda in Nederlands en Engels.