Collectie Gelderland

wapenbord met wapenschild, adelaar en lelies, Van Loenen Swinne, gemaakt van essenhout. Periode 1680-1700.

Gesneden en gepolychromeerd. Wapenschild, gedeeld, met halve adelaar en drie lelies. Rechts daarvan een ovalen schild met drie papegaaikoppen en twee paardenhoofden. Bekroning met helm en lelie als helmteken. Twee vleugels, lofwerk en aan de onderzijde hangend een banderol waarop de tekst: " Johan van Loenen en Maria van Swinne, sijn huisvrouw".