Collectie Gelderland

Gezicht op dijkdoorbraak Hedel 1757 en verklaringen over gevolgen. Opschriften. Gravure, J.W. Kanneman, 1757.

Afgebeeld is de Bommelerwaard begrensd door de rivieren Waal en Maas. Hierin zijn diverse plaatsen getekend en de plekken van dijkdoorbraak aangegeven (o.a. dijkdoorbraak Hedel op Maandag, 14 Februari 1757). Links onder een cartouche, waarin profiel van de stad Zaltbommel. Opschriften: boven de plaat: Afbeeldinge Van de schrikkelijke Overstrominge etc. onder de plaat: Aanmerkingen/ Verklaaringe van deze Plaat.