Collectie Gelderland

Gezicht op slot Loevestein met brug en bijgebouwen en dienstdoende als staatsgevangenis omstreeks 1600. Kopergravure.

Links het kasteel; rechts de brug en bijgebouwen. Op de voorgrond wordt de compositie ter weerszijden door een boom afgesloten; figuren. Opschriften: onder: 't Huis te Loevestein, een gevangenis voor Luyden van Staet, zoo als het zich vertoonde in den jare 1600, leggende op den uithoek der Bommelewaert tegen Workum etc.