Collectie Gelderland

Hedel pastorie van de Ned Herv Kerk.

De beschadigde pastorie in de oorlog. hedel;pastorie;oorlog;1945;verwoesting;schade;ned herv kerk;kerk;hervormde kerk;