Collectie Gelderland

Historien Onses Tyds, Behelzende Saken Van Staat En Oorlogh, Voorgevallen in, en omtrent de Vereenigde Nederlanden, En door geheel Europa, ...: Beginnende met het Jaar 1669 daar het De Heer Lieuwe van Aitzema heeft gelaten, en eyndigende na het jaar 1679 met het sluyten der Nimeegsche en Algemeene Vrede.

Historien Onses Tyds, Behelzende Saken Van Staat En Oorlogh, Voorgevallen in, en omtrent de Vereenigde Nederlanden, En door geheel Europa, ...: Beginnende met het Jaar 1669 daar het De Heer Lieuwe van Aitzema heeft gelaten, en eyndigende na het jaar 1679 met het sluyten der Nimeegsche en Algemeene Vrede.