Collectie Gelderland

Knipsels: twee harlekijnen en figuur met baard. Koptografische schimmen uit Kinder courant. Druk: H.L. van Hoogstraten, periode 1850-1900.

Twee knipsels: links twee harlekijnen; rechts een figuur met baard, ruitersporen, sabel etc. Opschriften: links: Kinder courant, Deel 23 Plaat 36