Collectie Gelderland

Modeltekening van boot met lengte, spantenverdeling, dwarsdoorsnede en schaalverdeling. Periode 1700-1800.

Van onder naar boven: zijaangezicht in de lengte; bovenaangezicht met spantenverdeling; dwarsdoorsnede. Geheel onder een schaalverdeling. Opschriften: enkele opschriften bij onderdelen.