Collectie Gelderland

ambtsketen van zilver "Gemeente Nederhemert" eerste helft 20ste eeuw.

"Van rood, waarop 3 blaauwe palen beladen met zilveren lampen, het hoofd van goud, waarop ten halve lijven uitkomende klimmenden zwarte leeuw met rooden tong." NB : de palen met lampen zijn paalvair. Oorsprong/verklaring : Nederhemert is, als Hemert, bekend sinds de 11e eeuw. Er zijn aanwijzingen dat bepaalde vermeldingen uit de 9e eeuw op Nederhemert slaan, maar dat is niet met zekerheid te zeggen. In het begin van de 14e eeuw wordt er in Nederhemert een kasteel gebouwd en opgedragen aan Reinoud van Gelre. In 1318 komt het huis in bezit van Willem de Cock, die zich hierop Van Hemert laat noemen. Deze familie was tevens in het bezit van een aantal andere heerlijkheden in het rivierenland. Het wapen bestond uit paalvair (zie Hardinxveld). Ter onderscheiding voert de familie in het schildhoofd een zwarte uitkomende leeuw. Deze is afkomstig van het oospronkelijke geslacht Van Hemert (12e eeuw). De heerlijkheid blijft tot de 16e eeuw in bezit van de familie De Cock van Hemert. Daarna komt het in andere handen, maar de heerlijkheid blijft het oude wapen met de uitkomende leeuw voeren. De gemeente vraagt nooit een wapen aan, maar voert het wapen van de heerlijkheid, dat op 8 oktober 1818 was bevestigd. De beschrijving noemt daarbij echter niet de kroon met 18 parels van de tekening in het register. De gemeente voerde de kroon evenmin. Literatuur : Dumont en Kleijnen, 1992 Op de achterkant het rijkswapen, ketting met haken om hem aan de revers vast te maken.