Collectie Gelderland

Oorkonde van de Vereeniging "Oudheidkamer voor Zaltbommel ,Bommelerwaard en Heerewaarden, voor W.M.Peletier.

Oorkonde van een glasplaat. Uiting gevende aan hare groote waardeering van de schenking eener localiteit ter bewaring harer verzameling, neemt boven genoemde Vereeniging de vrijheid den Weledelgestrenge Heer W.M.Peletier deze oorkonde aan te bieden ter herinnering aan de opening der oudheidkamer op 11 september 1909. Het bestuur; J.W.van Os H. Beckerings Vinckers D.W.van Dam van Brakel E.Epkema C.T.Kolfschoten W.C.Pleyte H.C.de Jongh Th.Thooft. Verder afgebeeld het wapen van Zal;tbommel, Sint Maartenstoren Gasthuistoren, bovenaan de rivier met zeilboten verder een wapenschild met twee leeuwen erop. Onderaan links en rechts schilderspalet, hamer gestoken door een driehoek met twee zwaarden en een troffel. In het midden onder een afbeelding van een schouw.