Collectie Gelderland

ambtsketen van zilver "Gemeente Poederoijen" tweede helft 19de eeuw met oranje/geel draaglint.

"Van Lazuur, beladen met 3 gearracheerde gekroonde leeuwenkoppen van goud" Poederoijen bestaat tenminste uit de 8e eeuw, zoals blijkt uit een schenkingsacte. Later komt de heerlijkheid in het bezit van het geslacht van Poederoijen, die ook de burcht in het dorp bewonen. In 1327 gaat de heerlijkheid over naar de graaf van Gelre die het verder in leen geeft aan Arnt van Herlaar. Daarna komt de heerlijkheid nog in handen van Van Hemert en Van Rossum. het wapen met de afgerukte leeuwenkoppen is afkomstig van Gerard van Loon, echtgenoot van Aleid van Herlaar, die het rond 1300 voerde. Dit wapen bleef later in gebruik als heerlijkheidswapen. Het wapen werd in rijkskleuren verleend, maar eigenlijk zijn de kleuren in zilver, drie leeuwenkoppen van keel, gekroond met goud. Literatuur : Dumont en Kleijnen, 1992 Op de achterkant het rijkswapen.