Collectie Gelderland

Tooneel des Oorlogs, derde deel

Tooneel des Oorlogs, Opgerecht in de Vereenigde Nederlanden; Door de Wapenen van de Koningen van Vrankrijk en Engeland, Keulsche en Munstersche Bisschoppen. Tegen De Staten der Vereenigde Nederlanden, en hare Geallieerden. Nevens de aanmerkwaardigste saken, door de gehele werelt, en voornamelijk in Europa voorgevallen, zedert het jaar 1669. alwaar de Historie van L. van Aitzma eyndigt, tot den tegenwoordigen tijt. Naaukeurig en waarachtig, uyt autentique Schriften en sekere Raporten, 't Samen-gestelt. Door Lambert van den Bosch. Verciert met veele uytnemende Konst-Platen; soo van Afbeeldsels der voornaamste Personagien, Steden, Sterkten, en uytstekenste Geschiedenissen, enz. Afgedeelt in vier Deelen. t'Amsterdam, By Jacob van Meurs, en Johannes van Someren, Boekverkoopers. In Compagnie. Anno 1675.