Collectie Gelderland

kaart van de gemeente Kerkwijk met perceelsverdelingen. Topografische aanduidingen. Litho, Hugo Suringaer, 1860-1870.

Binnen een dubbel kader is het grondgebied der gemeente Kerkwijk getekend; perceelsverdelingen, namen, belangrijke gebouwen etc. De gemeentegrens is afgezet met een rood-blauwe lijn. Opschriften: Topografische aanduidingen.