Collectie Gelderland

ambtsketen van zilver "Gemeente Gameren" 1925

"In zilver een zuil van sabel en twee papegaaien van keel (2:1)." op de achterkant het Rijkswapen, hangende aan een oranje lint. Oorsprong/verklaring : Tot 1925 voerde de gemeente geen eigen wapen. In 1925 vroeg de gemeente een wapen aan ´van zilver beladen met een dubbelstaartige leeuw van keel, het schild voorzien van een getande zoom'. Dit was het wapen van Elisabeth van Gameren, bastaard dochter van baron Herman Pieck in 1365. Deze Pieck heeft inderdaad bezittingen gehad in Gameren. Volgens de Hoge Raad van Adel behoorde het wapen echter niet aan Pieck, maar aan baron van Randwijck, bezitter van de heerlijkheid in de 19e eeuw. De geschiedenis van de heerlijkheid Gameren is erg complex. De oudst vermelde heer was Gijsbert de Cock van Waardenburg in 1312. Later is het een leen van de heren van Vianen, die de rechten overdragen aan de Van Rossems. Deze lenen gedeelten van de heerlijkheid weer verder uit aan anderen. In de 15e eeuw (1428) gaat het geheel in handen van de familie Pieck, die het gedeeltelijk in leen hebben bij Vianen en in deel bij Van Rossem. Eind 15e eeuw wordt de heerlijkheid weer een geheel leen onder van Haeften. De gemeenteraad kwam nu met het voorstel om de wapens Van Vianen (zie aldaar) en Van Rossem (zie Rossum) te combineren. Dit resulteerde in het gemeentewapen. Literatuur : Dumont en Kleijnen, 1992; Zalt-Bommelsch Nieuws-en Advertentieblad, 09-10-1925.