Collectie Gelderland

Nieuwstraat met klooster.

Deze foto is gemaakt voor 1940, het nonnenklooster was in de Nieuwstraat, waar nu (2006) de europese bibliotheek is gevestigd. Het nonnenklooster is door de zuster Franciscanessen opgericht die op 7 juli 1882 naar Bommel kwamen en een meisjesschool begonnen. Het tegelijker tijd gestichte weeshuis werd in 1900 veranderd in een internaat voor schipperskinderen. Het klooster brandde af op 18 oktober 1921, daarna werd het verbouwd.