Collectie Gelderland

Belegering leger van Loevestein en verdediging door Herman de Ruiter. Opschriften met tweeregelig vers. Gravure.

Loevestein op het punt waar Maas en Waal tezamen vloeien. Krijgsvolk met geschut, vendels en musketten doen een aanval. Rechts komt een troep ruiters aangereden. In het kasteel de verdedigers. De middelste toren heeft een gat in het muurwerk, waarin Herman de Ruiter heldhaftig stand houdt. Opschriften: boven: Loevestein. Onder: een tekst in bruine pen (opgeplakt) 1570. Het casteel Loevestein door Herman de Ruiter verrast en door Alva herovert.