Collectie Gelderland

Knipsels, 4 personen en kerk. Page, koopman, portretkop Koning Frans I, Frankrijk, jongen met hoepel. Opschriften in pen. Koptografische schimmen.

Van links naar rechts: page met wijde mantel, koopman met hoed, portretkop van Frans I koning van Frankrijk; jongen met hoepel, kerk.Opschriften: in pen opschrift op portretkop Frans I.